Филм за църковния живот в Мюнхен

Със собствени думи християните от Българската православна църковна община в Мюнхен разказват за това, което ги е довело в храма, до общението в Христа. Преди 30 години шепа ентусиасти поставят началото. Днес множество други продължават по техните стъпки.

Какво мотивира тези хора? Какво означава за тях Църквата? Какво те дават и получават в нея?
На базата на тези и други въпроси, авторът показва на широката публика една малкa, но жива общност.