Тропар на свети Климент Охридски

Със словата си ти поучи
езичниците на Божията вяра,
а с делата си се възвиси
до божествения безпечален живот;
с чудесата си просия пред ония,
които пристъпват с вяра към тебе,
а със знаменията преславно озари западните земи.
Затова, Клименте, славим
твоята божествена памет.



П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО ОТЧЕТНО ГОДИШНО И ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БПЦО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2019 ГОДИНА

Братя и сестри,

скъпи сънародници,

предстои ни да проведем поредното общо годишно събрание за изминалата 2019 година. Съгласно решението на църковното настоятелство, събранието ще се проведе на 02.02.2020 г. /Сретение Господне/ след Светата божествена литургия в 12.00 часа в църковния храм. След представения отчет според църковния устав ще се проведе избор на ново църковно настоятелство за следващия четиригодишен период 2020-2024 г.

Поканваме всички наши сънародници и членове на църковната община да участват в това важно за енорийския живот събрание.

Нека на този ден се съберем в нашия скромен храм, за да направим равносметка за дейността на църковната община и църковното настоятелство през изминалата година.

Очакваме вашето съдействие и активност за подобряване дейността на църковната ни община.

ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО