Христос се ражда, славете го!
Катавасии на Рождество Христово