petdesetnica1-520x245
Благословен си, Христе, Боже наш, Който показа рибарите премъдри, като им прати Светия Дух и чрез тях улови света. Човеколюбче, слава на Теб.

(Тропар на  Петдесетница)