Тропар на свети Климент Охридски

Със словата си ти поучи
езичниците на Божията вяра,
а с делата си се възвиси
до божествения безпечален живот;
с чудесата си просия пред ония,
които пристъпват с вяра към тебе,
а със знаменията преславно озари западните земи.
Затова, Клименте, славим
твоята божествена памет.