Einladung

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО ОТЧЕТНО ГОДИШНО И ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БПЦО „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2023 ГОДИНА

Братя и сестри,

скъпи сънародници,

предстои ни да проведем поредното общо годишно събрание за изминалата 2023 година. Съгласно решението на църковното настоятелство, събранието ще се проведе на 18.02.2024 г. /неделя/ в 11.45 часа след Светата божествена литургия в църковния храм. След представения отчет според църковния устав ще се проведе избор на ново църковно настоятелство за следващия четиригодишен период 2024-2028 г.

Поканваме всички наши сънародници и членове на църковната община да участват в това важно за енорийския живот събрание.

Нека на този ден се съберем в нашия скромен храм, за да направим равносметка за дейността на църковната община и църковното настоятелство през изминалата година.

Очакваме вашето съдействие и активност за подобряване дейността на църковната ни община.

ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО