Пастирско пасхално послание

„Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.“ (I Коринт. 15:14)

„Мир ви оставям; Моя мир ви давам.“ (Иоан 14:27)

 

Възлюбени и обични в Господа сестри и братя, скъпи сънародници,

Христос възкресе!

 

В тази свещена, светозарна, спасителна и изпълнена с благодат нощ земната и небесната Църква се сливат в общо тържество, защото се празнува най-великата победа – Христовата победа над злото и смъртта – светлото Христово Възкресение.

Празникът на Възкресението е празник велик, светъл и неповторим, изпълнен с благодатна радост, мир и утеха, които Бог изпрати на всички човеци по цялата вселена. В този ден Разпнатия за нас Син Божий възкръсна от мъртвите и ни предаде завета на любовта, правдата, истината и доброто.

Господ ни приветства с благото си слово: “Мир вам! Радвайте се!“. Тази е истинската и най-голяма пасхална радост, която изпитали Господните ученици, когато били поздравени от възкръсналия Христос. С тези тържествуващи, пълни с духовна, светла и неповторима радост думи Спасителят приветства и нас всеки ден.

Но да погледнем колко от нас благодарят за този поздрав и го предават на своите близки. Колко често се възрадваме в милосърдието и човеколюбието на Разпнатия Христос? Събитията по целия свят в нашето съвремие показват, че ние сме си затворили всички сетива и не искаме да чуем спасителния поздрав на Сина Божий. На много места по света хората не се радват на Христовия поздрав, а са потънали в ужаса и безумието на опустошителни войни и смъртоносни атентати. Мирът, който Иисус ни остави и дари вече е нарушен и трудно може да се възстанови, понеже човечеството не се стреми към божественото и вечното, а към земното и временното.

Но нека ние, сестри и братя, отворим широко в себе си вратата на вярата в Господа и възкръснем духовно, като смирено се поклоним на Неговото спасително възкресение. Нека с чисто сърце изпитаме тази радост и пребъдем в непомръкващата пасхална светлина. Нека поздравът на възкръсналия в слава и величие Син Божий  залее с благодатен мир и радост и нашите души.

Да помним винаги и също това, което Господ е казал на Своите ученици след Възкресението: «Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух и ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин» (Мат. 28: 19-20).

Пасхално да се радваме, братя и сестри и ние, извън пределите на нашата родина. Да се радваме и въдворим в сърцата си мира и любовта на възкръсналия Христос! Нека светлината на Христовото Възкресение озари благодатно душите ни и ни направи участници във вечната Христова радост! Нека смирено се поклоним на възкръсналият Спасител Христос – Дарителят на живота, защото чрез Неговата кръстна смърт дойде радост и спасение за цялото човечество!

 

„Благодатта на Господа Нашего Иисуса Христа и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас!“  (2 Кор. 13:13)

 

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

 

Свещеноиконом Недялко Калинов

Април 2017 г.