Хигиенни правила за посещение на богослуженията през Страстната седмица

Обични в Господа братя и сестри,

Намираме се в духовна и физическа подготовка за най-великия от всички християнски празници – Възкресение Христово. През тази годината ситуацията е по-различна от всички досега познати. Трябва да отбележим с радост, че, за разлика от миналата, през тази година празнуването на светата Литургия не е забранено, но сме длъжни да спазваме всички изисквания и наложените ни от правителството мерки за опазване на нашето здравето и сигурност във време на пандемията от COVID-19.

В тази връзка, църковното настоятелството изготви необходимата организация за посещение и присъствие в храма на празника Възкресение Христово (Великден). Призоваваме богомолците да спазват стриктно установените правила:

1. Задължително носене на FFP2 маски в храма, в храмовото преддверие и пред входа на храма.

2. Спазване на минимално разстояние между хората от 1,5 метра. За целта на пода на храма е поставена маркировка, указваща местата, на които трябва да стоят богомолците. Това предполага ограничен брой хора в храма, като допускането на хора в храма ще се контролира от определени за целта помощници. Спазването на разстояние от 1,5 метра един от друг е задължително не само в храма, но и в храмовото преддверие и в околността на храма.

3. Разпорежданията на специално определените помощници на входа и вътре в храма трябва да се вземат под сериозно внимание и да бъдат изпълнявани.

4. При влизане в храма е желателно богомолците да дезинфекцират ръцете си. За целта на входа на храма ще има дезинфекционни средства на разположение.

5. Всички богомолци са задължени при влизане в храма да вписват своите имена и телефон и / или имейл за контакт в предвидения за целта списък. Вписването ще се извършва от определен за целта помощник. Църковното настоятелство гарантира използването на личните данни само и единствено в рамките на действащите закони във Федерална Република Германия.

6. Консумирането на храни и напитки в храма и в преддверието на храма е забранено.

7. Богомолците трябва да напуснат храма веднага след края на Богослужението.

8. Интериорът на храма е временно променен с цел максимално гарантиране на хигиенните условия, като свещниците, аналоите с иконите и щандът за свещи са изнесени в храмовото преддверие, където всеки ще може да запали свещ и да се поклони на иконите.

9. Благословение от свещеника може да бъде взето и без целуване на десница, а с лек поклон и като се изрече „Отче, благослови!”

10. Почитта към светите икони вярващият може да изрази и без целуване, а само с поклон и прекръстване пред иконите.

11. Болни да не посещават обществените богослужения, но да се отдадат на молитва и коленопреклонение в своя дом.

Най-искрено Ви молим за съзнателно отношение и лично съдействие при отслужването на най-вълнуващите Евангелски събития, както и за Вашата загриженост и внимание към ближните, както подобава на всеки християнин.

На всички желаем светли и благословени празнични дни. Бъдете здрави и пребъдвайте в мир и любов, и в Божията благодат! И нека, както е казано в Светото писание, всеки по своему и според силите си да отдаде „кесаревото Кесарю и божието Богу“. И като се потрудим за всеобщото благо, да се срещнем с най-великия християнски поздрав:

„Христос воскресе! – Воистину воскресе!“

Енорийски свещеник: ставрофорен иконом Недялко Калинов

Църковно настоятелство