Светител Димитрий Ростовски – Защо, чедо?

Защо, чедо, Ме остави?

Защо се отвърна от Мене, Който те обичам?

Защо се присъедини към Моя враг?

Спомни си, че Аз за тебе слязох от небето!

Спомни си, че Аз за тебе се облякох в плът!

Спомни си, че Аз за тебе се смирих!

Спомни си, че Аз за тебе понесох злословие, оскърбления, поругание, безчестие, рани, заплюване, плесници, насмешки!

Спомни си, че Аз за тебе бях причислен към престъпници!

Спомни си, че Аз за тебе умрях с позорна смърт!

Аз слязох от небето, за да изведа тебе на небето!

Обеднях, за да обогатя тебе!

Приех рани, за да излекувам тебе!

Умрях, за да оживотворя тебе!

Ти съгреши, а Аз взех върху Себе Си твоя грях!

Ти си виновният, а Аз приех наказанието!

Ти си длъжникът, а Аз платих дълга!

Към това Ме подтикна Моята любов. Аз не можех да търпя ти да страдаш в такава злочестина!

Тази ли Моя любов ти сега пренебрегваш?

Вместо Мене обичаш греха!

Вместо на Мене слугуваш на страстите си!

Но какво намери в Мене, което да те отблъсква?

Защо не искаш да дойдеш при Мене?

Блаженство ли искаш? Всяко блаженство е у Мене!

Благородство ли искаш? Кой е по-благороден от Сина на Бога и на света Дева Мария?

Издигане ли искаш? Кое е по-високо от Царя на небесата?

Богатство ли искаш? У Мене е всичкото богатство!

Премъдрост ли искаш? Аз съм Божията Премъдрост!

Другарство ли искаш? Кой е по-любвеобилен от Мене, Който душата Си положих за всички!

Помощ ли търсиш? Кой ще ти помогне освен Мене!

Лекар ли търсиш? Кой ще те излекува освен Мене!

Утеха в скръбта ли търсиш? Кой ще те утеши освен Мене?

Покой ли търсиш? В Мене ще намериш покой за душата си!

Мир ли търсиш? Аз съм Мирът на душата!

Живот ли искаш? У Мене е изворът на живота!

Светлина ли търсиш? Аз Съм Светлината на света!

Истина ли търсиш? Аз Съм Истината!

Път ли търсиш? Аз Съм Пътят!

Водач към небето ли желаеш? Аз Съм верният Водач!

Защо не искаш да дойдеш при Мене?

Не смееш да пристъпиш ли? Но към кого другиго достъпът е тъй лесен!

Или се опасяваш да просиш? Ала на кого от ония, които с вяра просят, Аз съм отказал!

Грехове ли не те допускат? Но Аз умрях за грешниците!

Или преголямото множество твои беззакония те смущават? Но Моето милосърдие е по-голямо!

Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя! (Мат. 11:28).