Акатист на Св. Климент Охридски

К о н д а к 1
Всепобедният Воевода на светлите безплътни сили те избра, светителю отче Клименте, да прогониш бесовския мрак от българската земя със светлината на Евангелието. Затова ние, твоите чеда, просветени със словото ти, пеем възхвални песни в твоя чест:
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридский чудотворче, равноапостолни просветителю на българския народ!

И к о с 1
Почитаме те като ангел на Охридската църква, светителю отче Клименте, ти, който от славянските първоучители си получил Евангелската просвета. Сам ти внуши на смирените ни сърца да ти пеем достойно тази хвалебна песен:
Радвай се, от Бога даруван син на родителите ти.
Радвай се, от Бога предизбран Христов светителю!
Радвай се, ти, който от майчино мляко си възпитан в благочестие.
Радвай се, ти, който от детство си придобил правия Дух Божий!
Радвай се ти, който от младини си устремил взор към небето.
Радвай се ти, който от първото дихание си възлюбил Бога!
Радвай се ти, който в молитва се възнасяш към Бога.
Радвай се, ти, който си украсен с благоуханието на целомъдрието!
Радвай се, ти, който си роден за просвещение на българския народ.
Радвай се, че си се научил на правата вяра от светите Методий и Кирил!
Радвай се, че си утвърден премъдро от тях в православието.
Радвай се, че си неуморен радетел на Христовото благовестие!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 2
Като видяха в Моравия след смъртта на свети Методи лютото гонение от немското духовенство, учениците му, заедно с тебе, светителю отче Клименте, изпаднаха в дълбока скръб. Отникъде не очакваха спасение и като възложиха надеждата си на Бога, със сълзи пееха: Алилуия.

И к о с 2
Помрачен от латинската ерес, княз Светополк те хвърли в тъмница заедно с останалите ученици и след дълги мъки, светителю Клименте, те прокуди към бреговете на Дунава. Ние ти пеем тази похвална песен като на изповедник на православието:
Радвай се, ти, който встъпи в мъжествена бран с латините.
Радвай се, ти, който претърпя от тях люто гонение!
Радвай се, ти, който показа апостолска ревност.
Радвай се, че постави над всичко благочестието!
Радвай се, че не се убоя от жестоките мъки за православието.
Радвай се, че се предаде в името на Бога на апостолска нищета!
Радвай се, пазителю на заповедите Господни.
Радвай се, изпълнителю на заветите на твоите наставници!
Радвай се, велегласни проповедниче на Евангелието сред славяните.
Радвай се, ревностен пазителю на чистотата на православието!
Радвай се, прекрасно селение на Светия Дух.
Радвай се, изобличителю на триезичното заслепление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ.

К о н д а к 3
Силата Божия те охраняваше, светителю, отче Клименте, да се отправиш заедно със светите Ангеларий и Наум в Богохранима България, където започна да разпространяваш с твърда надежда евангелската проповед на славянски език, благодарствено възкликвайки: Алилуия.

И к о с 3
Със съдействието на Светия Дух, свети Клименте, си влязъл в дома на боголюбив човек, чийто мъртъв син си възкресил с молитва. Като се удивляваме на обитаващата в тебе равноапостолна сила, благоговейно ти пеем:
Радвай се, че претърпя негодуванието на скърбящия баща.
Радвай се, че беше почетен от него с благодарности след възкресението на мъртвия!
Радвай се, ти, който събуди такава любов към себе си.
Радвай се, защото чрез тебе беше посрамен лукавият!
Радвай се, ти, който с любовта си привлече всички към себе си.
Радвай се, че можеш да твориш всичко в името на Христа!
Радвай се, извършителю на велико чудо.
Радвай се, възкресителю на починалия отрок!
Радвай се, ти, който със смирението си покри чудотворството.
Радвай се, ти, който с чудотворството си обърна всички към Бога!
Радвай се, че си укрепен с благодатта на Бога.
Радвай се, ти, който носиш в сърцето си дух на умиление!
Радвай се, светителю, отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 4
Духовна радост донесе на благочестивите, светителю отче Клименте, когато стъпи на българска земя. Само бесовете на идолослужението, предчувствайки края на царството на мрака, възнегодуваха срещу тебе, защото само те не можеха да ти пеят: Алилуия!

И к о с 4
Като чу благоверният цар Борис, че ще дойдеш с учениците си на родна земя, светителю отче Клименте, заповяда да бъдете изпратени при него с подобаващата ви чест, защото търсеше мъже да проповядват Божието слово сред новопокръстения му народ. Радвайки се заедно с него, ние ти пеем:
Радвай се, който ни озари с божествена светлина.
Радвай се ти, който ни просвети с чисти догмати!
Радвай се, който прослави Бога с апостолски трудове.
Радвай се, че в живота просия като земен ангел!
Радвай се, учителю на православната вяра.
Радвай се, че си възлюбил църковното служение!
Радвай се, че блестиш със смирение и кротост.
Радвай се, подражателю на небесните ангели!
Радвай се, ти, който си като вечно цъфтяща роза край водни потоци.
Радвай се, че имаш жива вяра в сърцето си!
Радвай се, че като крин благодатен в Църквата благоухаеш.
Радвай се, че си придобил небесни венци още тук на земята!
Радвай се, светителю, отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 5
Пратена от Бога звезда озари богохранимата българска земя, светителю отче Клименте, когато управителят на Белград те изпрати при цар Борис да научиш хората му да разбират православната вяра и да възпяват Христос: Алилуия!

И к о с 5
Като те видя благоверният цар Борис, светителю отче Клименте, посрещна те като изповедник на православието; като разбра за твоето благочестие проявено в Дух и сила, и получил от тебе усвоеното Божествено Писание ведно с добродетелите, велика чест ти въздаде, хвалейки те с думите:
Радвай се, непоколебим хранител на вярата.
Радвай се, насадителю на благочестието!
Радвай се ти, който не скриваш талантите в земята.
Радвай се, че обогати нашия народ с православието!
Радвай се, усърден просветителю на народа с вяра.
Радвай се, че си явил апостолския подвиг!
Радвай се ти, който блестиш с всички добродетели.
Радвай се, че сияеш с правда и любов!
Радвай се, че не се превъзнесе от почитанието, а остана смирен.
Радвай се, ти, който с молитвата си носиш велика полза на хората!
Радвай се, извършителю на чудеса за онези, които те почитат.
Радвай се, че явяваш знамения на онези, които ти се молят!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 6
Велегласен проповедник на Евангелието в българската земя си бил, светителю Клименте, затова мнозина се устремиха към тебе, за да чуят от богословстващата уста душеспасителното учение; и за освещение на домовете си те канеха, за да ги научиш умилително да пеят Христовата песен: Алилуия!

И к о с 6
Като просия със светлината на православното благовестие на изток в България, светителю отче Клименте, благоверният княз Борис те изпрати в западните земи, за да проповядваш на хората словото на истината и да бъдеш прославян с думите:
Радвай се, първоучителю на българския народ.
Радвай се, просветителю на цяла Македония!
Радвай се, разрушителю на езическите капища.
Радвай се, че си съградил Божии храмове!
Радвай се, прогонителю на мрачните суеверия.
Радвай се, ти който утвърждаваш Божиите заповеди в живота!
Радвай се, радетелю за чистотата на православието.
Радвай се, застъпниче, за всички нас пред Бога!
Радвай се, че си сломил прелестта на идолослужението.
Радвай се, ти, който насади истинното богопочитание!
Радвай се, че изкорени развратните обичаи.
Радвай се, че пося християнските нрави!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 7
По Божие изволение цар Борис те възвеличи, светителю отче Клименте, с почести и дарове, но ти съблюдаваше смирението и като раб негоден, по думите на Господа, направи необходимото, и на Христос непрестанно пееше: Алилуия!

И к о с 7
Като нов Павел се яви на българска земя, отче светителю Клименте, проповядвайки на хората догматите на вярата и спасителните заповеди за православно знание и благочестив живот. Удивлявайки се на глъбините на учението ти, с песни те славословим:
Радвай се, пастирюначалниче, който ни водиш при Бога.
Радвай се духовни предводителю на твоите люде!
Радвай се, състрадателни архипастирю на Христа.
Радвай се, отче снизходителен към нуждите на твоите чада!
Радвай се, ти, който имаш ангелоподобно житие.
Радвай се, ти, който пееш на Бога с безплътните ликове!
Радвай се, ти, който отстъпи от земните пристрастия.
Радвай се, че си постигнал ангелско безстрастие!
Радвай се, че си показал пътя към небето на паството си.
Радвай се, че изцеряваш всички безсребрено!
Радвай се, ти, който избавяш почитащите те от напасти.
Радвай се, че подаваш изцеление на душите и телата!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 8
Като съзерцаваме житието ти, светителю отче Клименте, осъзнаваме, че сме странници, които не бива да се привързват по време на земното си пътуване към суетата на тоя век, затова възпяваме винаги със слово и дело подвигоположника Христа Спасителя наш: Алилуия.

И к о с 8
Предан си бил изцяло на благовестието, светителю отче Клименте, отвсякъде си приемал множество ученици и си се грижил за душите им, като за новонасадени фиданки; разкривал си им глъбините на Писанието; приеми от духовните си чада слова на ублажаване:
Радвай се, че изясни глъбините на Свещеното Писание.
Радвай се, че разкри на учениците си тайнството на богословието!
Радвай се, че унищожи козните на латинската ерес.
Радвай се, че обезсили съвършено вражеската прелест!
Радвай се, тръба на благовестието.
Радвай се, пчела, добиваща нектар обилен от Писанията!
Радвай се, съставителю на проповеднически поучения.
Радвай се, любителю на духовните съзерцания!
Радвай се, че си запазил безмълвие сред многословието на учителството.
Радвай се, ти, който положи за основа на живота смирението!
Радвай се, че се смири с най-тежки трудове.
Радвай се, ти, който си пребивавал в пост и молитва!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 9
Ти показа изключително усърдие като учител на българския народ, светителю отче Клименте, затова възцарилият се Симеон те постави епископ на Охрид. Хората, като видяха новия архиерей от своя род, поблагодариха на Бога и с радост пееха: Алилуия!

И к о с 9
Красноречивите витии не успяват да възхвалят всичките ти трудове, светителю отче Клименте; за свещенството си се грижил, достойните си възвеждал в сан, невежите си ограмотявал, на преуспяващите си преподавал глъбината на премъдростта Божия, за всички си бил в служението си пълнота на съвършенството. Затова ние те прославяме, възклицавайки:
Радвай се, светило на архиерейското служение.
Радвай се, поражение за разнообразните ереси!
Радвай се, архипастирю на словесните овци.
Радвай се, вместилище на небесни дарования!
Радвай се, образец на светителския подвиг.
Радвай се правило на благоразумното разсъждение!
Радвай се, благоговейно украшение на свещенството.
Радвай се, прохладен полъх на духовно утешение!
Радвай се, източниче на славно усърдие.
Радвай се, наставниче на кротко поучение!
Радвай се, непоколебим стожер на православието.
Радвай се, изрядно достояние на България!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 10
Като искаше да спасиш повереното ти от Бога стадо словесни овци, светителю отче Клименте, с апостолско усърдие обиколи цялата страна и изкорени идолослужението, паството призовавайки към спасение и утвърждавайки го в православието, затова с една уста и с едно сърце възпяваме Христа: Алилуия!

И к о с 10
Стена и ограда на всички си бил, светителю отче Клименте, помагал си на безпомощните и за обидените си се застъпвал, с дар на чудотворство си укрепвал разслаблените, хромите си изправял, на слепите си давал зрение. Затова те прославяме, пеейки ти:
Радвай се, ти, който издигна на целителя Пантелеймон манастир.
Радвай се, че му подражаваш с благодатно изцеление!
Радвай се, че избавяш от злини онези, които те почитат.
Радвай се, че развеселяваш душите на притичащите се при тебе!
Радвай се, че идващите при тебе се съхраняваме от напасти.
Радвай се, че пред лицето ти горещо се каем за греховете си!
Радвай се, че се възвисяваш към съвършенството на Небесния Отец.
Радвай се, че си придобил любовта на Добрия пастир Христос!
Радвай се, че обладаваш всички добродетели.
Радвай се, ти, който имаш житие подобно на безплътните сили!
Радвай се, че те хвали цяла ликуваща България.
Радвай се, че те чества всяка Православна Църква!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 11
В пустинно безмълвие си принасял песни на Бога и да напуснеш света си се готвил, в манастир да отидеш и на твое място друг да изберат си помолил, който бодро да пее на Могъщия: Алилуия!

И к о с 11
Като светоносна свещ те видя, светителю отче Клименте, цар Симеон и не искаше да те пусне, така и ние, които духовно следваме стъпките ти, молим да пребиваваш винаги с нас и от все сърце ти пеем:
Радвай се, защото си придобил безстрастието на безплътните сили.
Радвай се защото си притежавал ангелско достойнство!
Радвай се, защото си възненавидял фарисейската гордост.
Радвай се, защото си подражавал на смирението на митаря!
Радвай се, наставниче на паството с боговдъхновено учение.
Радвай се, че си съхранил твоя народ от всякакви ереси!
Радвай се, първопрестолниче на светите архиереи.
Радвай се, наставниче на благоговейните свещеници!
Радвай се, ти, който си угодил на Бога с чисти добродетели.
Радвай се, че си веселил светите ангели със своята правда!
Радвай се, че сега си наследил вечен блажен живот.
Радвай се, че изливаш благодат над тези, които се притичат при тебе!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 12
Като искаше да ти изпрати благодатта на вечната награда, светителю отче Клименте, небесният Цар ти изпрати предсмъртна болест. Ти смъртния час предузна и раздаде всичко, което имаше, поучи народа и всички благослови; получи християнска кончина и светата си душа предаде в ръцете Божии, като пееше на твоя Бог во век века: Алилуия!

И к о с 12
Като те възхваляваме с песни, светителю отче Клименте, прославяме многоявените от мощите ти чудеса – бесовете се изгонват, изсъхнали ръце и нозе оживяват, слепи очи според вярата приемат от твоя гроб изцеление. Затова ти пеем:
Радвай се, защото твоите мощи духовно изцеление дават.
Радвай се, че молитвата в твоя храм носи избавление от болести!
Радвай се, чудотворче, че изцеляваш сухите ни членове.
Радвай се, поборниче, който освобождаваш човеците от бесовете!
Радвай се, ти, който защищаваш от вражески нападения.
Радвай се, целителю, който лекуваш всяка страст!
Радвай се, че просвещаваш людете в пътя на православието.
Радвай се, че душите им от тъма извеждаш в светлина!
Радвай се, източниче на неизброими чудеса.
Радвай се, похвало, на всички православни!
Радвай се, сияйна слава на Охрид.
Радвай се, необорима защита на българския народ!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолний просветителю на българския народ!

К о н д а к 13
О, преблаженне светителю отче Клименте, приеми тази малка наша прослава, която ти принасяме от глъбините на сърцето си и не преставай да утвърждаваш народа си в православната вяра и да изпросваш в молитва прощение на греховете, като ни сподобиш заедно с тебе и с всички светии да възпяваме непрестанно Света Троица: Алилуия! (3 пъти)

След това Икос 1, Кондак 1 и молитвата:

М о л и т в а к ъ м с в. К л и м е н т О х р и д с к и

Паки, паки со святому Клименту равноапостолному преклонше колена помолимся!

О, великий Божий угодниче и всеблагий наш отче Клименте, Охридский чудотворче! Ти, Който озари надлъж и нашир българската земя със светлината на евангелската истина, послушай нас, които с вяра прибягваме до твоето застъпничество и с гореща молитва те призоваваме на помощ! Дарувай ни добро здраве и всяко земно благополучие, избавяй ни от стрелите на лукавия, утвърди ни в евангелската правда, укрепи ни в любовта към Бога и към ближния и ни подкрепи в подвига на благодатното възхождане по небесната стълба на вечното спасение. Огради и занапред с душеспасителни грижи твоето правоверно българско паство и го запази от военно нашествие, вътрешни метежи, от земетръс, от глад и от всяко зло и беда. Бъди му вечен небесен покровител, за да пребъдва в свобода и благоденствие, в любов и благочестие, в мир и благоплоден възход. Както някога си удостоил с милостта си всички, които с вяра и упование прибягвали до светителския ти престол, така и сега помилвай нас, които с жива вяра се покланяме пред светите ти мощи и усърдно те молим: облечи ни в духовна сила, за да изпълняваме заветите на Христовото евангелие и ни утвърди в пътя на евангелските добродетели, та чрез подвига на благочестието и чрез твоето невидимо застъпничество да преминем мирно и безбедно житейското си поприще, да прекараме тих и безгрешен живот в този век, а в бъдещия да се удостоим да чуем Христовия блажен и спасителен зов: ”Дойдете вие, благословени от Отца Ми, и наследете царството, приготвено вам от създание мира! “ Амин!

(източник: http://www.globalorthodoxy.com/502-bulgaria-novinarski-blok/2013-04-06-17-29-45/61779-delo-i-akatist-na-sv-kliment-ohridski)